GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN TRONG TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT

Tự động hóa là một trong nhiều mục tiêu đang hướng tới của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Không thể không kể đến những lợi ích to lớn của tự động hóa mang lại, tuy nhiên, song song với đó các doanh nghiệp cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Bài viết này chúng ta hay thử tìm hiểu một số cách khắc phục liên quan nhé!!!

1. Nguồn nhân lực

Để khắc phục vấn đề này nếu như từ cá nhân đến tập thể, từ doanh nghiệp đến các ban ngành trung ương thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được tình huống.

Về giải pháp con người, nguồn nhân lực cho công nghệ tự động hóa, đây là vấn đề then chốt. Chúng ta có rất nhiều trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành Tự động hóa, nhưng trước tiên phải đưa ra một chương trình chuẩn khung cho các trường. Ở đó quy định cụ thể các kỹ sư sau khi ra trường phải nắm được những kiến thức gì. Ngoài kiến thức cơ bản, cơ sở về lý thuyết đo lường tự động điều chỉnh, nhà trường cần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống DCS của một số hãng nổi tiếng trên thế giới. Thực tế cũng không nhiều, một vài tên tuổi lớn trong làng điều khiển như YOKOGAWA; ABB; SIEMENS; INVENSITE…, sinh viên cần được trang bị về cấu hình cơ bản, cách thức lập trình xây dựng hệ thống đo lường điều khiển, hiệu chỉnh hệ thống. Hội tự động hóa Việt Nam có thể là cơ quan phản biện cho việc xây dựng chương trình khung này.

Tự động hóa là một trong nhiều mục tiêu đang hướng tới của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Không thể không kể đến những lợi ích to lớn...

2. Tiến tới làm chủ công nghệ   

Quá trình phát triển để làm chủ công nghệ tự động hóa trong doanh nghiệp Việt Nam có thể thực hiện theo hai giai đoạn:

  • Giai đoạn một: Chúng ta phấn đấu để làm chủ việc tích hợp hệ thống, trên cơ sở các phần mềm hiện có của nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu xây dựng các hệ thống đo lường điều khiển phục vụ cho các ngành công nghiệp. Giai đoạn này chúng ta hoàn toàn phải mua từ phần mềm đến phần cứng, tuy nhiên yếu tố chất xám trong việc xây dựng các thuật toán điều chỉnh, quá trình điều chỉnh là do đội ngũ kĩ sư của Việt Nam thực hiện
  • Giai đoạn hai: Chúng ta từng bước làm chủ xây dựng bộ phần mềm điều khiển DCS và chế tạo các thiết bị phần cứng.

RECENT POSTS: