Cấu trúc IDEA Group:
Công ty mẹ:IDEA TECHNOLOGY CORPORATION JOINT STOCK COMPANY(IDEA)
Công ty con:IDEA TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY(ITEC)
Công ty con:IDEA TECHNOLOGY SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY(ITSC)
Công ty con:IDEA TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY(ITDC)
Công ty con:IDEA MACHINERY MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY(ITMC)
Công ty con:IDEA TECHNOLOGY TRADING JOINT STOCK COMPANY(ITTC)
Trung tâm R&D:IDEA HIGHTECH R&D CENTER(IRDC)

Trụ sở chính (tầng 2)
305 nhân viên
Bộ phận thiết kế
Dịch vụ thầu thiết kế
Họp với khách hàng
Gặp gỡ khách hàng Nhật Bản
Tổng lãnh sứ quán Nhật Bản thăm IDEA Group
Tổng lãnh sự quán Nhật Bản thăm IDEA Group
Bí Thư Thành Ủy thăm IDEA Group
Thủ tướng thăm sản phẩm công nghệ của IDEA Group
Thủ tướng thăm sản phẩm công nghệ của IDEA Group
Du lịch công ty
Tiệc tất niên

Văn nghệ tất niên

Biểu diễn văn nghệ

Cảm tưởng của khách hàng

Phóng sự HTV

Giới thiệu nhà máy