Lịch sử phát triển IDEA Group

Tháng 01 năm 2003Người sáng lập
Hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam
 Tháng 01 năm 2006Đồng sáng lập
Thành lập và quản lý công ty Nhật Bản tại Việt Nam
 Tháng 05 năm 2010Thành lập IDEA Technology Co., Ltd. với 5 nhân viên
Bắt đầu kinh doanh, hỗ trợ thiết kế cơ khí cho Nhật Bản
 Tháng 07 năm 2011Phát triển kinh doanh thiết kế cơ khí cho Nhật Bản
Trace, mô hình 3D, bóc tách bản vẽ, hỗ trợ công việc thiết kế
 Tháng 05 năm 2012Góp 15% vốn đầu tư vào nhà máy gia công cơ khí VIJA
Hợp đồng gia công cho các công ty Nhật Bản và nước ngoài
 Tháng 12 năm 2013Thành lập công ty ITTC
Thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ kỹ thuật
 Tháng 01 năm 2014Nhân viên tăng  lên 98, mở rộng văn phòng từ lên 300m2
Hỗ trợ công việc thiết kế máy, tách bộ phận, thiết kế, sản xuất
 Tháng 01 năm 2015Văn phòng mở rộng lên 450m2 và tăng lên 131 người
Mở rộng bộ phận gia công, sản xuất, sản xuất thiết bị, đồ gá.
 Tháng 04 năm 2015Mở rộng văn phòng làm việc, tăng số lượng nhân viên
Tăng hợp đồng kỹ sư thiết kế fix với khách hàng Nhật Bản
 Tháng 07 năm 2015Thành lập công ty tự động hóa ITDC
Sản xuất, thiết bị tự động hóa, nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 Tháng 01 năm 2016Thành lập Công ty ITSC
Thiết kế, chế tạo máy, đào tạo nhân lực thiết kế
 Tháng 01 năm 2017Thành lập Công ty ITMC
Gia công cơ khí chính xác, chế tạo đồ gá
 Tháng 03 năm 2020Thành lập trung tâm phát triển công nghệ cao IDEA
Chuẩn bị thành lập trung tâm đào tạo kỹ sư thiết kế tại SHTP