Phân tích và mô phỏng

Phân tích và mô phỏng CAE là sử dụng các phần mềm máy tính để mô phỏng hoạt động của sản phẩm. Giúp cho việc cải thiện thiết kế hoặc hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho một loạt các ngành công nghiệp, nhất là trong hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm

Hiện tại thì công việc này chúng tôi không chuyên lắm, chúng tôi chỉ sử dụng các phần mềm Inventor, Solidworks để phân tích, đánh giá độ bền, độ võng, biến dạng của các kết cấu cơ khí.

Chúng tôi thường sử dụng việc này trong đánh giá độ bền, độ đảm bảo an toàn của các thiết bị, máy tự động hóa do chúng tôi thiết kế chế tạo. Tuy nhiên đôi khi chúng tôi cũng nhận được sự yêu cầu của khách hàng 1 số công việc liên quan đến phân tích, giải tích này.

Mặc dù những phần mềm chuyên dụng chúng tôi chưa thể đầu tư, do chi phí cao nhưng chúng tôi đánh giá cao nhu cầu và vai trò của giải tích trong hiện tại và tương lai, nên chúng tôi sẽ đầu tư trong thời gian tới, bao gồm cả đào tạo nhân lực cho việc này.

Phân tích và mô phỏng CAE có vai trò quan trọng nên được ứng dụng trong nhiều ngành nghề, đặc biệt là công việc liên quan đến:
  • Phân tích hệ thống điều khiển.
  • Tối ưu hóa các sản phẩm hoặc quy trình.
  • Mô phỏng các quy trình sản xuất như đúc và dập, uốn.
  • Phân tích nhiệt và chất lỏng sử dụng động lực học chất lỏng.
  • Phân tích chuyển động và động lực học của cơ cấu máy móc.
  • Mô phỏng hệ thống cơ điện tử, thiết kế hệ thống cơ điện tử đa miền.
  • Phân tích động lực học các  bộ phận lắp ráp bằng cách phân tích phần tử hữu hạn.
Thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩmMáy vận chuyển tự động
Cấp và dán nhãn tự động cho sản phẩmMô phỏng h thống sản xuất bằng robot
Phân tích ứng suất của chuyển động vi saiPhân tích dịch chuyển của trục máy cắt
Phân tích và mô phỏng ứng suất của chuyển động vi saiPhân tích và mô phỏng dịch chuyển của trục máy cắt
Phân tích ứng suất của bộ phận nângPhân tích ứng suất của bánh răng
Phân tích và mô phỏng ứng suất của bộ phận nângPhân tích và mô phỏng ứng suất của bánh răng
Phân tích ứng suất khung dầm của máy cánPhân tích ứng suất  của máy Pinch-roll
Phân tích ứng suất khung dầm của máy cánPhân tích ứng suất  của máy Pinch-roll
Phân tích dịch chuyển của một cổng trànPhân tích sự cố, đánh giá độ bền
Phân tích dịch chuyển của một cổng trànPhân tích sự cố, đánh giá độ bền