Giải pháp quản lý nhà máy thông minh cho doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ.

Hiện nay, với sự bùng nổ của cách mạng 4.0, những giải pháp doanh nghiệp như MES đang dần trở nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy MES là gì và những lợi ích mà hệ thống này mang lại cho các doanh nghiệp ra sao?

Hệ thống MES (Tên viết tắt của Manufacturing Execution System) là hệ thống điều khiển dành cho việc điều hành cũng như giám sát trong khi sản xuất tại một nhà máy. Các doanh nghiệp sản xuất tiên tiến trên thế giới hiện nay đang áp dụng MES như một công cụ đổi mới sản xuất để có thể đáp ứng linh hoạt trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. 

MES được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp như: quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý vật liệu, quản lý thiết bị, báo cáo, …
Theo thống kê của Hiệp hội các giải pháp cho công ty sản xuất (MESA), việc áp dụng MES trong sản xuất đem lại những kết quả ấn tượng:

 • Giảm 75% thời gian nhập dữ liệu sản phẩm trung bình.
 • Giảm 61% thời gian làm việc với tài liệu, văn bản.
 • Giảm 56% tổn thất do công việc giấy tờ.
 • Giảm 45% thời gian chu trình sản xuất.
 • Giảm 27% thời gian chờ hàng.
 • Giảm 24% thời gian tái cấu trúc.
 • Giảm 18% sai sót sản phẩm.

Như vậy có thể thấy, lợi ích mà hệ thống quản lý sản xuất đem lại là vô cùng đáng kể. Dưới đây là 5 lợi ích nổi bật của MES:

 • Nâng cao hiệu quả sản xuất
 • Tăng cường hiệu quả công việc
 • Nâng cao tiêu chuẩn quản lý
 • Tăng cường CNTT
 • Tăng cường hiệu quả ERP

Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nhiều do dự vì vấn đề chi phí, và vì các chức năng phức tạp của MES được xây dựng để phù hợp với các doanh nghiệp lớn, do vậy khó có hiệu quả với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiểu được những vấn đề đó, MESalpha được phát triển để phù hợp với tình hình sản xuất của từng doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp giảm chi phí đầu vào cũng như chi phí sản xuất và cải thiện chất lượng sản phẩm…

Phần mềm iSmartsites, sản phẩm của IDEA Group

iSmartsites là giải pháp máy thông minh, tiết kiệm chi phí tối ưu dành cho doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ.

iSmartsites được thiết kế nhằm mục đích đáp ứng tối ưu những yêu cầu tại môi trường sản xuất của doanh nghiệp như: quản lý tổng thể, kiểm tra lô hàng, chất lượng thành phẩm, quản lý hàng tồn kho/hàng đang sản xuất dở, quản lý công đoạn, thu thập và phân tích dữ liệu,…

 • Chi phí triển khai hệ thống hợp lý
 • iSmartsites phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Giao diện linh hoạt tùy chỉnh theo người sử dụng
 • Thiết lập bảo cáo chuẩn hóa
 • Giải pháp nhà máy thông minh đã được kiểm chứng về hiệu quả.

Nguồn: ittctech-vn.com

ifactory-vn.com