Dịch vụ thầu thiết kế

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế bản vẽ cho thị trường Nhật Bản, Mỹ. Gồm các công việc...

Triển khai kim loại tấm

Chúng tôi nhận ủy thác các dịch vụ triển khai kim loại tấm,  tạo dữ liệu CAD, giao file dxf...

Phân tích và mô phỏng

Phân tích và mô phỏng CAE là sử dụng các phần mềm máy tính để mô phỏng hoạt động của...