BẠN CÓ BIẾT NHIỆM VỤ NÀO CẦN SỬ DỤNG ROBOT CỘNG TÁC KHÔNG?

Có nhiều cách để xác định nhiệm vụ phù hợp nhất với cánh tay robot cộng tác, tùy thuộc vào trạng thái sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Đây là một số gợi ý mà bạn có thể tham khảo:

  1. Quan sát nhân viên của bạn. Những người làm nhiệm vụ nào làm cho nhân viên của bạn cảm thấy không hạnh phúc hay thường xuyên nghỉ việc nhất?
  2. Các nhiệm vụ đang thực hiện quá đơn giản hay quá nguy hiểm? Những công việc này quá đơn giản như lắp và chiết suất, di chuyển vật thể từ vị trí này sang vị trí khác hoặc hàn, vận chuyển hàng lên pallet có thể được làm tốt bởi cộng đồng robot mà không cần phải lãng phí nhân công.
  3. Nhiệm vụ nào là nhân tạo nên nút thắt cổ chai hoặc làm việc nhàn rỗi cho công việc? Nút thắt cổ có thể bắt nguồn từ công việc làm việc không hiệu quả hoặc công việc năng suất của nhân viên không đồng nhất để kéo dài thời gian và tăng chi phí sản xuất. Robot cộng đồng có thể bảo đảm các công việc tại nơi xảy ra ứ đọng, giúp bảo đảm năng suất và tốc độ sản xuất thông tin trong suốt.

Đăng ký theo dõi, tham gia vào sự kiện chia sẽ kiến thức về xe tự hành AGV, cánh tay robot và các thiết bị công nghiệp khác hàng tuần của chúng tôi tại: